Curs Specialist in Control Intern Managerial

Curs Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)

 

Conform Legii 234/2010, neindeplinirea de catre ordonatorul de credite a obligatiei de a elabora si prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei”, sanctiune aplicata pe persoana fizica!

 

Daca va doriti CALITATE, obtinerea de competente si toate detaliile necesare respectarii legii 234/2010, va invitam la cursul nostru!

 

Informatii importante pentru dumneavoastra:

Conform OSGG 400/2015 (fostul OMFP 946/2005), Sistemul de Control Intern Managerial este obligatoriu a fi implementat în cadrul institutiilor publice din România. Stadiul implementarii SCIM face obiectul auditurilor Curtii de Conturi, ai ordonatorilor principali de credite si a raportarilor semestriale si anuale obligatorii de întocmit de catre dumneavoastra! 

Absolventii cursului nostru vor dobandi competentele necesare implementarii cu succes a sistemului de control intern, personalizat si adaptat pe specificul institutiei proprii. 

 

Cursul va ofera toate instrumentele practice necesare in implementarea SCIM, o etapizare cronologica a implementarii SCIM, exemple concrete de documente necesare in cadrul auditurilor interne si externe. Veti parcurge un curs structurat astfel: 20% din timp veti asimila cunostinte teoretice, despre obligatiile legislative în domeniu si cele 16 standarde ale controlului intern, iar 80% din timp veti beneficia de exercitii practice, demonstratii, pasi in implementare, oragnizarea documentatiei aferente sistemului de control, indicatii specifice de adaptare a cerintelor legislative pentru fiecare tip de institutie în parte, solutii concrete pentru fiecare implementare a fiecarui standard in parte.

 

Cui se adreseaza:

 

- Ordonatorilor de credite principali, secundari si tertiari de la nivel local si central. Acestia au obligatia implementarii sistemului de control intern in institutiile proprii, in conformitate cu OSGG 400/2015 (fostul OMFP 946/2005).

- Membrilor Comisiei de implementare, coordonare si Indrumare metodologica a implementarii SCIM.

- Angajatilor din sistemul public cu responsabilitati de intocmire si respectare proceduri conforme cu prevederile Ordinul 400/2015. 

- Tuturor celor care doresc sa îsi însuseasca metode si tehnici de dezvoltare institutionala.

Cuprinsul cursului:

Ziua 1 –Sistemului de Control Intern: obligatiile legislative, responsabili, etape in implementare, proceduri.

1.1 Ce este SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM)? Baza legislativa a sistemului de control intern managerial.

1.2 Consecintele neimplementarii SCIM în institutiile publice.

Persoanele responsabile de implementarea sistemului de control intern managerial.

1.3 Comisia de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii SCIM: organizare, atributii, documente întocmite;].

1.4 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

Etapele cronologice în implementarea SCIM.

1.5 Implementarea practica a celor 16 standarde ale controlului intern managerial, conform cerintelor OSGG 400/2015 si ale Curtii de Conturi.

 

Ziua 2 - Aplicatii practice: proceduri, functii sensibile, obiective, riscuri

2.1 Inventarierea activitatilor procedurabile. Etapele elaborarii unei proceduri operationale.

2.2 Identificarea functiilor sensibile si stabilirea masurilor de minimizare a riscurilor prezentate de acestea.

2.3 Stabilirea obiectivelor generale si specifice (conform grilei SMART)

2.4 Managementul riscurilor: identificarea riscurilor inerente; masurarea nivelului de risc inerent; stabilirea actiunilor necesare pentru minimizarea riscurilor; masurarea nivelului de risc rezidual.

2.5 Analiza documentelor solicitate în cadrul auditurile interne si externe cu privire la SCIM (Macheta 4).

 

Ziua 3 - Aplicatii practice si examinare 

3.1 Autoevaluarea institutionala anuala

3.2 Întocmirea raportului semestrial 

3.3 Întocmirea situatiei sintetice si a situatiei centralizatoare 

3.4 Elaboarea Raportului anual asupra stadiului implementarii SCIM

3.5 Examinarea finala

 

Evaluarea programului/ stagiului de formare

Examenul: 

- Proba teoretica: test grila - evaluarea cunostintelor teoretice

- Proba practica: proiect-  raportul semestrial si cel anual asupra stadiului implementarii SCIM în institutia dumneavoastra 

Documente necesare înscrierii la curs:

Copie carte de identitate

Copie certificat de casatorie (daca este cazul)

Va oferim:

- Suport de curs, plus materiale suplimentare, necesare aprofundarii cursului, consultanta in dezvoltarea ulterioara

- Coffee break

- Posibilitati de parteneriat

- Posibilitatea de a participa la curs in zona in care locuiti

- Workshopuri de specialitate si complementare, la cerere

 

Cursul se desfasoara în orice localitate din tara.

Detalii : SC STRUCTURAL EuroTRAINING SRL,  0755159959,office@cursuri-autorizate.eu, sau www.cursuri-autorizate.eu