Curs Incluziunea copilului cu CES in scoala de masa

SCOP

 

Dobândirea și/sau dezvoltarea abilității de acordare a consilierii în vederea incluziunii tinerilor sau grupurilor de tineri cu risc ridicat sau aflate în situația de excluziune socială.

 

OBIECTIVE

 

- Asigurarea pregatirii in vederea oferirii suportului necesar membrilor grupurilor vulnerabile pentru integrarea acestora in mediul scolar şi social.

- Familiarizarea cu aspecte specifice conslierii psihopedagogice a persoanelor aflate in situatie de exluziune sociala.

- Familiarizarea cu politicile nationale si internationale pentru cresterea nivelului de integrare a grupurilor supuse riscului excluziunii sociale.

- Planificarea si desfasurarea consilierii persoanelor aflate in situatie de exluziune sociala.