Curs Aspecte particulare ale consilierii psihopedagogice pentru tinerii in situatie de excluziune sociala

 

Oferta speciala personalizata!

Scop:

Dobandirea si/sau dezvoltarea abilittaiii de acordare a consilierii, in vederea incluziunii tinerilor sau grupurilor de tineri cu risc ridicat sau aflate in situatia de excluziune sociala.

Obiective:

Asigurarea pregatirii în vederea oferirii suportului necesar membrilor grupurilor vulnerabile pentru integrarea acestora în mediul scolar si social.

Familiarizarea cu aspecte specifice conslierii psihopedagogice a persoanelor aflate în siuta?ie de exluziune sociala.

Familiarizarea cu politicile nationale si iternationale pentru cresterea nivelului de integrare a grupurilor supuse riscului excluziunii sociale.

Planificarea si desfasurarea consilierii persoanelor aflate în siutatie de exluziune sociala.

Din cuprins: 

I.  GRUPURILE VULNERABILE SI EXCLUZIUNEA SOCIALA

1. Definitii si delimitari conceptuale

2. Categorii de grupuri vulnerabile

3. Copiii si tinerii în situatie de risc ridicat

4. Persoanele de etnie roma ca grup de poteniali beneficiari ai consilierii pentru incluziunea sociala

5. Tinerii peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie

6. Victimele violentei în familie

7. Aplicatie: discutii

II. CONCEPTUL DE CONSILIERE PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALA

1. Definirea conceptului

2. Beneficiarii consilierii pentru incluziunea sociala

3. Raporturile dintre consilierea pentru incluziunea sociala si alte tipuri de consiliere

4. Aplicatie: vorbeste un minut

III. NOTIUNI SPECIFICE CONSILIERII PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALA

1. Insertia si integrarea profesionala

2. Munca, nevoile si motivele

3. Rolul motivatiei, al intereselor, al aspiratiilor si al satisfactiei în consilierea în vederea integrarii sociale

4. Aplicatie

5. IV. LEGISLATIA PRIVIND INTEGRAREA GRUPURILOR VULNERABILE

6. Legislatia privind integrarea persoanelor de etnie roma

7. Legislatia privind integrarea victimelor violentei domestice

8. Legislatia privind integrarea tinerilor peste 18 ani care parasesc sisteumul institutional

9. Aplicatie: analiza unor documente

10. V. DESFIINAREA ACTIVITII DE CONSILIERE

11. Referire si management de caz

12. Înregistrarea si evolutia cazului de la începutul pâna la sfârsitul consilierii

13. Încheierea cazului

14. Sfaturi pentru consilieri

15. Aplicatie: turul galeriei

 

 

Putem programa cursul  in orice localiatate din tara.

Detalii : SC STRUCTURAL EuroTRAINING SRL, Tel: 0755159959, office@cursuri-autorizate.eu, sau www.cursuri-autorizate.eu